Biogest Biyogaz

PowerRing, neredeyse tüm hammaddelerle çalışır. 250 kW - 2000kW arası elektrik üretir bakım kolaylığı sağlar ısı kaybını ortadan kaldırır

PowerRing tesisi sınırsız yenilenebilir hammadde kullanımı için, gübre içeren veya içermeyen sayısız referans tesislerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Uygulama alanları

Power Ring sistemi hemen hemen tüm substratlar için uygundur. Bozulması zor hammaddeler bile ön işleme tabi tutulmadan kullanılabilir ve kolayca işlenebilir.

1
2
3
4
PowerRing İç Görünüm
1

Ana fermenter

2

Post fermenter

3

Besleme sistemi

4

Merkezi pompa istasyonu

Özel olarak geliştirilmiş bir besleme konsepti ve seçkili hammadde yönetimi sayesinde yenilenebilir hammaddelerin eksikliğinde herhangi bir kayıp olmaksızın büyük çamur hacmi bile kullanılabilir. Dolayısıyla PowerRing, büyük bulamaç hacimleri olan tesisler için mükemmel derecede uygundur.

Kanıtlanmış verimlilik

Birinci nesil biyogaz sistemleri ile karşılaştırıldığında, PowerRing referans tesisleri şu bilimsel olarak kanıtlanmış avantajlara sahiptir:

Yüksek derecede bozunma

Fermantasyon hacmi yedeğe ihtiyaç duymaz. Düşük genel hacimsel yükleme ve post fermenterin seçici biyolojik hareketi, optimum bozunmayı sağlar ve substrat maliyetlerini düşürür.

Düşük enerji tüketimi

PowerRing ile, karıştırma sistemi ve fermenter geometrisi mükemmel şekilde eşleştirilir, böylece bir karıştırma kanalı olarak tasarlanan ana fermentere ait enerji tüketimi optimize edilir.

Isı kayıpları, ısı yalıtımlı fermentör kapağı sayesinde en aza indirilir. Tesisler karasal iklim koşullarında kullanım için çok uygundur ve ısı diğer amaçlar için kullanılabilir.

Yüksek tam yük saati yüzdesi

Yılda tam yük saatlerinin % 90’ından fazlası referans tesislerimizde kayıtlıdır. Bu sonuç, yüksek seviyedeki işletim güvenliği ve özel bir otomatik besleme sisteminden kaynaklanıyor. Harici gaz depolama tesisi, gaz üretimindeki herhangi bir dalgalanmanın erken tanıma ve otomatik dengesini sağlar.

Mezofilik hafif yük fermenter

PowerRing fermantasyon ünitesinin boyutlandırılması, Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen ve daha istikrarlı ve etkili bir biyolojik bozunma süreci gerçekleştirmeyi amaçlayan mükemmel referans tesislere dayalı son bilimsel çalışmalara dayanmaktadır.

Biogest PowerRing Biyogaz Tesisi
Biogest PowerRing Biyogaz Tesisleri

PowerRing, neredeyse tüm organik hammaddeler ile çalışmak için oldukça verimli, 2 aşamalı bir biyogaz tesisidir. Güç çıkışı 250 kW ila 2.000 kW arasındadır ve biyometan üretimi 80m³/saat ila 500m³/saat arasındadır. Tasarım, harici bir ana digester ve iç digesterdan oluşmaktadır. Ana digester bir halka kanalıdır, böylece kontrollü bir tapa akışı sağlar.

PowerRing digester, komple izole, betonarme bir tavan ile donatılmıştır, en yüksek ısı verimliliğini garanti eder. Tesisin kompakt tasarımı nedeniyle tank, istenilen çıktıya ve hammaddenin türüne ve miktarına göre istenilen ebatta ölçeklenebilir.

PowerRing sisteminin önemli bir özelliği, birçok referans tesiste uzun vadeli işletme esnasında değerini kanıtlamış seçkin karıştırma teknolojisidir. Simülasyonlar kullanan bilimsel çalışmalar ile mümkün olan en iyi karıştırma seviyesini ve en düşük enerji tüketimini elde etmek için karıştırıcıların ideal konumlandırılması sağlandı. Erişilebilirlik kolaylığı ve harici motorlar, karıştırıcılara müdahaleyi çok basit bir prosedür haline getirmektedir.

Katı hammaddeler, katı substrat besleme sistemi kullanılarak ana digestera aktarılırken, sıvı hammaddeler pompalanır. Yerçekimini kullanarak, ek bir enerji girişi olmaksızın fermente hammadde (digestat) ana digesterı boşaltma yolları vasıtasıyla önce digestera ve daha sonra da son saklama bölmesine veya ara tampona bırakır. PowerRing, karıştırma tekniği, besleme sistemi ve genel tasarım sayesinde ürettiği gücün aşırı düşük bir oranına sahiptir.

Tesis tamamen otomatikleştirilmiş ve kullanıcı dostu bir işletim sistemi ile kontrol edilmiştir. Biyogaz süreci için büyük öneme sahip olan tüm ölçümler ve parametreler güncellenerek tesis proseslerinin kaydedilmesi ve sürekli izlenmesi sağlanır.