Biyogaz İşleme

2G tesisinde biyogaz, elektrik akımı ve ısıya dönüştürülmeden önce birkaç tesis bileşeninden geçer. Gaz kompresörü, 2G tesisine uygun besleme basıncı ile taşınmasını sağlar. Depolanamayan fazla miktarda biyogaz varsa, gas flare ile birlikte güvenli ve çevre dostu bir şekilde yakılmalıdır.

Gaz basıncı uyarlanmıştır.

Gaz kompresörü, biyogazda 2G tesisi için uygun besleme basıncı sağlar ve böylece tesisin sabit çalışmasını sağlar. Filius, patruus ve agenitor serisinin yanı sıra avus 500 plus, yaklaşık 50 mbar’lık bir besleme basıncı gerektirir ve avus serisi, gaz ayarlama hattında 80 mbar’ı gerektirir. Biyogaz ve doğal gaz hatları sıklıkla farklı basınçlarda çalıştırılır, böylece bir besleme basıncı regülatörü basınçları gereksinimlerine göre ayarlar ve hazırlar.

Fazla biyogazın güvenli ve çevre dostu bir şekilde imha edilmesi.

Gaz depolama kapasitesi dolduğunda veya CHP bakım çalışması için kapatıldığında, biyogaz bileşimi nedeniyle kolayca çevreye bırakılamayacağı için bir gas flare ile yakılmalıdır. Farklı gas flare modelleri mevcuttur:
• Tamamen gizlenmiş acil durum flare
• Yarı örtülü acil durum flare
• Sıkı düzenlemelere uymak için tamamen gizlenmiş HT acil durum flare
Gaz flare’leri, mevcut CHP ile paralel çalışmak üzere kullanmak da mümkündür.

Gas Flare çıkış sınıfları
Çıkışelektrik çıkışı için
75 m3/h160 kW’a kadar
150 m3/h250 kW’a kadar
300 m3/h600 kW’a kadar
450 m3/h889 kW’a kadar
600 m3/h1200 kW’a kadar
750 m3/h1487 kW’a kadar
900 m3/h1560 kW’a kadar
1050 m3/h2000 kW’a kadar