Ürün ve Hizmetlerimiz: Biyogaz Tesisi kurulumu Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Tesisleri Doğalgaz Yakıtlı Kojenerasyon Tesisleri Biyogaz Tesis Danışmanlığı Enerji Verimliliği Danışmanlığı 7/24 Teknik Destek Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Paket Biyogaz Tesisleri

Paket Biyogaz Tesisleri 11 kW – 44 kW . Süt çiftliklerinde yıllık 88MWh- 264MWh Yeşil Enerji üretimi

Biolectric 11kW Paket Biyogaz Tesisi
Biolectric 22kW Paket Biyogaz Tesisi
Biolectric 33kW Paket Biyogaz Tesisi
Biolectric 44kW Paket Biyogaz Tesisi

Biyokütle Tesisleri

Her tip organik atıktan Temiz Enerji üretimi. Siz atıklarınızı belirleyin biz projelendirelim.

PowerCompact Biyogaz Tesisi  | 100kW – 250kW
PowerRing Biyogaz Tesisi  |  250kW ve üstü

Kojenerasyon Üniteleri

2G. Kombine Isı ve Güç Üretimi.
Merkezi olmayan güç ve ısı üretimi için CHP üniteleri.

2G Ürün Ailesi:
filius  |  50kW – 160kW
patruus  |  50kW – 400kW
agenitor  |  80kW – 450kW
avus  |  527kW – 4000kW

Danışmanlık