Hastane

Hastane

Hastahanelerde enerjinin sürekliliği oldukça önemlidir. Hastanelere kurulacak kojenerasyon / trijenerasyon tesisleri ile kısa sürede kendi kendisini ödeyerek hastanenin elektrik, ısıtma, soğutma ve buhar ihtiyaçlarını karşılar.

1
2
3
2G Enerji Süt Çiftliği Projesi
1

Absorption Chiller
Soğutma Sistemi

2

Steam Generator
Buhar kazanı

3

2G Kojen Sistemi
Isı ve Elektrik

Hastanelerin tüm güç ihtiyaçları Elektrik Isıtma Soğutma Buhar