Hastanelerde kojenerasyon ve trijenerasyon uygulamaları
Merck KGaA
Gıda Endüstrisi
Biogest PowerRing Biyogaz Tesisleri