Yazılar

FOS/TAC Analizi

Biyogaz Tesislerinde İzleme | FOS/TAC Analizi

Biyogaz tesislerinin verimli bir şekilde işletilebilmesi beslenecek biyokütlenin uygun şartlarda hazır olan fermantasyon prosesinde, tolere edilebilecek oranda beslenmesine bağlıdır. Uzun süreli istatistiki olarak toplanan fermentasyon oranı bilgisi bu bağlamda büyük önem arz eder. Biyogaz tesislerinin fermentasyonun ve mikrobiyoloji sağlığının izlenmesi için kullanılacak tüm teknikler arasında hiçbiri FOS/TAC testinden daha fazla kabul görmemiştir. Buna biyolojik sindirimin izlenmesi için en basit yöntem ve her tesiste bulunan basit laboratuvar şartlarında gerçekleştirilebilecek olması yatmaktadır. FOS/TAC oranın bilinmesi Besleme/Parçalanma/Çürüme ve Biyogaz üretim performansı hakkında gerekli bilgiyi verir, (belirli kabuller çerçevesinde) analiz sonrası verileri yorulmak ise diğer izleme yöntemlerine oranla daha kolaydır.