2G. Çevre ve aksesuarlar. Kojenerasyon bir sonraki seviyeye taşındı.

2G, dünyadaki 40’dan fazla ülkede kombine ısı ve enerji santralleri kurdu. Bunların ortak özelliği, kojenerasyon yoluyla yüksek verimli, güvenilir güç ve ısı üretmektir. Tüm tesislerin çekirdeği, yenilikçi, yüksek kaliteli bir gaz motorudur.

Tamamen farklı gereksinimleri yerine getirmesi gereken karmaşık bir tedarik konseptinin bir parçasıdır. Güç ve ısı üretimine ek olarak, tesisler ısıyı buhar veya soğutulmuş suya dönüştürebilir, esnek enerji gereksinimlerine adapte edebilir ve son derece soğuk veya aşırı sıcak bölgelerde çalışabilir.

2G Energy AG, neredeyse her uygulama için pratikte kanıtlanmış ilave ekipman parçaları sunmaktadır. Standart 2G programından en önemlileri bu broşürde bulunur.

CHP bir sonraki seviyeye geçti. Ve binlerce kez kuruldu.

Biyogazı etkili bir şekilde kurutur ve temizler.

Biyogaz arıtımı üç bileşenden oluşur: gaz soğutma, ara ısıtma ve aktif karbon filtresi. Alternatif olarak, bir gaz yıkama kurutucu, bir aktif karbon filtresiyle kombine edilebilir. Gaz yıkama kurutucu, biyogazı 2-4 ° C’ye soğutur ve biyogazı daha iyi temizler; bu, mikro gaz şebekeleri için avantajlıdır.

GAZ SOĞUTMA/ARA ISITMA
ÇıkışElektrik çıkışı için
75 m3/h160 kW’a kadar
150 m3/h250 kW’a kadar
300 m3/h600 kW’a kadar
450 m3/h889 kW’a kadar
600 m3/h1200 kW’a kadar
750 m3/h1487 kW’a kadar
900 m3/h1560 kW’a kadar
1050 m3/h2000 kW’a kadar
AKTİF KARBON FİLTRESİ
ÜrünAktif KarbonElektrik çıkışı için
AKF 650250 kg160 kW’a kadar
AKF 1000500 kg637 kW’a kadar
AKF 20001000 kg1200 kW’a kadar
AKF 30001500 kg2000 kW’a kadar
GAZ TEMİZLEME/KURUTMA
ÇıkışElektrik çıkışı için
75 m3/h160 kW’a kadar
150 m3/h250 kW’a kadar
300 m3/h600 kW’a kadar
450 m3/h889 kW’a kadar
600 m3/h1200 kW’a kadar
750 m3/h1487 kW’a kadar
900 m3/h1560 kW’a kadar
1050 m3/h2000 kW’a kadar
2G Gaz Isıtma - Soğutma ve Gaz Yıkama - Kurutma
2G Gaz Yıkama - Gaz Kurutma

Biyogaz İşleme

Biyogaz, 2G tesisinde elektrik akımı ve ısıya dönüşmeden önce, bir çok tesis bileşeninden geçer. Gaz komresörü 2G tesisine nakilde, uygun besleme basıncı sağlar. Eğer daha fazla depolanamayacak kadar çok biyogaz varsa, bir flare aracılığıyla güvenli ve çevre dostu bir şekilde yakılır.

Gaz basıncı uyarlanmıştır.

Gaz kompresörü, biyogazda 2G tesisi için uygun besleme basıncı sağlar ve böylece tesisin sabit çalışmasını sağlar.
Filius, patruus ve agenitor serisinin yanı sıra avus 500 plus, yaklaşık 50 mbar besleme basıncı gerektirir ve avus serisi, gaz ayarlama hattında 80 mbar’ı gerektirir. Biyogaz ve doğal gaz hatları sıklıkla farklı basınçlarda çalıştırılır, böylece bir besleme basıncı regülatörü basınçları gereksinimlerine göre ayarlar ve hazırlar.

Fazla biyogazın güvenli ve çevre dostu bir şekilde imha edilmesi..

Gaz depolama hacmi bittiğinde veya CHP bakım çalışması için kapatıldığında, biyogaz bileşimi nedeniyle kolayca çevreye bırakılamayacağı için bir flare ile yakılmalıdır.

Gaz flare’ler farklı versiyonlarda mevcuttur:
• Tamamen gizlenmiş acil durum flare
• Yarı örtülü acil durum flare
• Sıkı düzenlemelere uymak için tamamen gizlenmiş HT acil durum flare

Gaz flare’leri, bir çalışma ateşlemesi olarak, diğer bir deyişle mevcut CHP ile paralel çalışmak üzere kullanmak da mümkündür.

GAZ FLARE ÇIKIŞ SINIFLARI
ÇıkışElektrik çıkışı için
75 m3/h160 kW’a kadar
150 m3/h250 kW’a kadar
300 m3/h600 kW’a kadar
450 m3/h889 kW’a kadar
600 m3/h1200 kW’a kadar
750 m3/h1487 kW’a kadar
900 m3/h1560 kW’a kadar
1050 m3/h2000 kW’a kadar
Biyogaz İşleme
Biyogaz İşleme
Gaz Flare

Mikro gaz ağı.

Bazı uygulamalar, biyogaz tesisinden başka bir yerde ısı ve elektrik kullanımını gerektirir. Bu bir uydu CHP ile mümkündür.

Biyogazı ısı tüketicilerine taşıyın.

Mikro gaz ağı, üretilen gazı uzak bir yere ileten bir boru hattıdır. Bu boru hattı, CHP’de üretilen üretilen biyogazı, hastane veya üretim binası gibi temin edilecek bir tesisin yanında bulunabilen ikinci bir CHP’ye nakletmektedir.
Bununla birlikte, biyogaz bu amaç için kurulan hatlardan akmadan önce kurutulmalı veya yıkanmalıdır. Bu, boru hatlarına zarar verebilecek yoğunlaşma ve kir birikimini önler.

Bu, doğrudan biyogaz tesisinde kurulan biyogaz arıtımı veya bir gazlı yıkama kurutucusu ile mümkündür. Bir gaz kompresörü de gerekli olabilir, böylece biyogaz, gerekli basınçta uydu CHP’ye ulaşır.

Boru hattının boyutlandırılması, uzman bir şirketin kazı çalışmaları öncesinde biyogaz tesisi üreticisi veya mühendislik firması tarafından belirlenir.

Gaz ilavesi.

Zayıf gaz yeterli miktarda yoksa veya kalite yetersizse, CHP kapanır.
2G tarafından geliştirilen gaz karıştırma sistemi ile yalın gazlı CHP’leri yüksek yükte sürekli olarak çalıştırmak mümkündür.

Zayıf gazlı CHP sürekli olarak tam yükte çalışıyor.

Yeterli gaz mevcut değilse, CHP otomatik olarak çıkışını mevcut minimum gaz miktarına uyacak şekilde azaltır. Bununla birlikte, yüksek yükte CHP’nin çalışmasına devam edebilmek ve mülkün elektrik ve ısı ile en iyi şekilde tedarik edebilmesi için 2G gaz karıştırma hattı kurulabilir. Bu hat, atıksu arıtma tesislerinden, depolama alanlarından veya madenlerden çıkan zayıf gazı % 100 doğal gaz ile karıştırır.

Gaz karıştırma hattı aşağıdaki bileşenleri içerir:

• Yalın gaz miktarı ve doğal gaz miktarının tespiti için ikinci gaz sayacı

• Elektrikle çalıştırılan pnömatik valf

• Gerekli tüm sensörler, aktüatörler ve emniyet valfleri de dahil olmak üzere komple karıştırma hattı

• Karıştırma hattı için ayrı kontrol ünitesi

Bununla birlikte, yeterli miktarda zayıf gaz olması da mümkündür ancak kalite yetersizdir. Bu durumda 2G gaz karıştırma hattı, CHP’nin sürekli çalışmasını sağlamak için yağsız gaza doğal gaz katabilir. Bu sürüm için aşağıdaki bileşenler sağlanmaktadır:

• Metan sensörleri

• Elektrikle çalıştırılan pnömatik valf

• Gerekli tüm sensörler, aktüatörler ve emniyet valfleri dahil komple karıştırma sistemi

Her türlü gazın ilavesi daima egzoz gazı emisyonları için geçerli yönetmeliklere uygun olarak yapılır.

Bu fırsatı kullanarak gaz depolamasını daha küçük tasarlayabilir ve gaz üretimi konusunda daha esnek davranabilirsiniz.